Blog

Olika LED-armaturer har betydande kvalitetsskillnader

Den utlovade 10 års garantin på LED-lampor är en lång tid. Vad baserar sig den långa garantitiden på? Når alla LED-belysningstillverkare upp till samma nivå?

Många LED-belysningstillverkare anger mycket långa garantitider i sina produktkataloger och i sin marknadsföring. Överensstämmer det verkligen med verkligheten? Svaret finns i detaljerna som man ser när man tittar lite noggrannare på lamporna.

När du jämför LED-ljusarmaturer, jämför då inte bara priserna utan jämför först och främst själva armaturerna. Om dina belysningsbehov är för professionellt bruk, för till exempel ett kontor, en butik eller varför inte ett logistikcenter, bör hänsyn också tas till att lamporna ofta är tända dygnet runt under hela året. Då är det särskilt viktigt att belysningen kommer från högkvalitativa armaturer, inte från några lampor tillverkade i en källarverkstad.

LED-lampor för professionellt bruk, tillverkade med användning av de bästa möjliga komponenterna har en återbetalningstid av ungefär två år.  Så det finns ingen anledning att inte välja bästa möjliga komponenter.

Frågan är hur man kan veta vilken ljusarmatur som är högkvalitativ och vilken som har gjorts så billig som möjligt genom att man har varit tvungen att pruta på kvaliteten?

Här är en lista över saker du bör tänka på när du jämför kvalitetsskillnader på LED-lampor:

 

Armaturens vikt

Det låter kanske konstigt, men det är sant. LED-lampor tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard väger också något mera. Om armaturen är väldigt lätt i proportion till sin storlek, är den förmodligen inte av hög kvalitet.

LED-lampan kräver en väl fungerande värmeavledning och detta uppnås inte utan en tillräckligt stor aluminiummassa. 

En tunn kylfläns kan ge ett större område med en lättare struktur, men garanterar inte tillräcklig värmeavledning. Kylelementet måste därför vara tillräckligt tjockt och är därför tyngre.

Du kan hitta kinesiska 12–30 W produkter till en låg kostnad. Produkter som är mycket lätta kan till och med ha en stomme av plast. Sådana ljusarmaturer fungerar inte bra ens kortvarigt, och kan naturligtvis inte användas för professionellt bruk. Undvik att välja billiga LED-lampor för belysning i kontor eller industriutrymmen. Gör du det kommer du med all säkerhet att uppleva problem redan efter en kort tids användning.

LED-chips av hög kvalitet

Många stora och mindre företag producerar LED-chips runt om i världen. Kvaliteten på LED-chips beror till stor del på de material som används vid tillverkningen. Ett större chips ger en större ljuseffekt och är mer pålitliga vid varierande strömförsörjning. LED-chips av hög kvalitet garanterar en lång livslängd för ljusarmaturen som då är pålitlig för drift i upp till tio år.

Att välja ett högkvalitativt chips är en del av kärnkompetensen hos armaturtillverkaren. Endast företag med riktig erfarenhet och som tillverkar armaturer av högsta kvalitet väljer hållbara chips för sina armaturer.

 

Strömförsörjning

Strömförsörjningen är egentligen hjärtat i LED-systemet. LED-lampan är en halvledare och för att den ska hålla så länge som möjligt måste den användas och styras noggrant i enlighet med tillverkarens instruktioner. LED-lampan ska styras med kontinuerlig stabil likström och detta är endast möjlig med en högkvalitativ strömförsörjning.

Precis som med kylflänsen gäller vikten också för strömförsörjningen – livslängden begränsas av elektrolytkondensator som har torkat. Kondensatorer är värmekänsliga och dåligt planerad värmehantering torkar snabbare ut kondensatorer.

LED-lampans långa livslängd garanteras därför av högkvalitativa komponenter i produktionen och naturligtvis högkvalitativa kondensatorer i strömförsörjningen.

I billiga LED-lampor används ofta medelmåttiga kondensatorer som bara fungerar i cirka 1 000 timmar. Utmaningen för kondensatorer är speciellt driftstemperaturen.

Hos oss på Walkia använder vi kondensatorer för vilka vi beräknar en livslängd på minst tio år där den faktiska livslängden är betydligt längre.

 

Elektromagnetiska störningar i LED-lampor

En dåligt konstruerad eller billig strömförsörjning kan förorsaka problem med elektromagnetiska störningar. Detta problem uppmärksammades inom bilindustrin redan för många år sedan och problemet löstes med nya typer av högkvalitativa strömförsörjningsenheter. I Walkias LED-lampor använder vi en mycket pålitlig strömförsörjningsteknik som utvecklats inom bilindustrin.

 

Effekten hos LED-lampor

Dålig strömförsörjning, optik eller dåliga LED-chips sänker armaturens ljuseffekt. Ljusarmaturen använder således mer el för att producera samma mängd ljus.

 

Ljuskvaliteten

En annan stor kostnad i LED-lampor av hög kvalitet är dyr fosformetall. Om du märker en liten skillnad i LED-lampans färgtemperatur, är det förmodligen fråga om en billig ljusarmatur där man använt lågkvalitativ fosfor för att spara kostnader. Att bibehålla ljusets färgtemperatur kan vara en utmaning för många tillverkare av LED-lampor.

Färgåtergivningstalet (Ra) är också en viktig faktor som borde beaktas. Billiga LED-lampor har vanligtvis ett svagt färgåtergivningstal eftersom ett högt Ra kräver fosfor av hög kvalitet.

Ljusarmaturens optik

I många fall installeras LED-lampor för att spara energi. Det är förstås viktigt, men köparen får inte glömma bort vilken typ av ljus som faktiskt behövs i utrymmet. Användningen av utrymmet bör alltid vara styrande vid planering av belysningen. Här blir ljusarmaturens optik en viktig komponent.

Dålig eller obefintlig optik kan orsaka eller förvärra den bländning som förorsakas av armaturen. En god optik eliminerar också de ljusa ljuspunkterna hos enskilda lysdioder.

Vid planering av belysningen ska man välja ljusarmaturer vars optik lämpar sig för utrymmet i fråga. Tillverkare av billiga LED-lampor använder ofta samma optik för en mängd olika applikationer. Optiken i en LED-armatur av hög kvalitet är designad för att användas i olika specifika situationer. Innan du köper en armatur, ska du ta reda på vilken typ av optik som används i den utvalda ljusarmaturen.

 

Tillverkningen av LED-lampor

Förutom högkvalitativa komponenter är även tillverkningsprocessen viktig. Stil, utseende och ljusstyrka är alla viktiga faktorer vid val av belysningsarmaturer.

Om färgytan eller pulverbeläggningen på armaturens yta har en dålig kvalitet är det sannolikt att armaturens elektroniska komponenter inte heller har bästa möjliga kvalitet.

Många tillverkare försöker sänka tillverkningskostnaderna så mycket som möjligt eftersom de konkurrerar med priset. När det sparas i tillverkningsprocessens alla steg påverkar detta tyvärr ofta kvaliteten på slutresultatet.

Om fokus ligger på en snabb och effektiv produktion och inte på kvalitet, kan man inte räkna med en långlivad och pålitlig produkt.

Tillverkningen av högkvalitativa ljusarmaturer är en omfattande process. Ljusarmaturen har tillverkats med tillförlitliga metoder där lödningar och andra förbindningar är utförda på rätt sätt. Rätt material är valt, strukturer är omsorgsfullt utförda och kabeldragningarna är täta och hållbara.

En LED-lampa av hög kvalitet passar till alla belysningssituationer. En viktig faktor att ta hänsyn till vid val av en belysningsarmatur är dess mekaniska hållfasthet. Även en billig ljusarmatur kan se fin ut, men klarar den också av de hårda bollarna i gymnastiksalen, eller damm och smuts från avgaserna i logistikcentret?

 

Säkerhetsproblem med billiga modeller

Belysningsarmaturer av låg kvalitet har också ett inbyggt säkerhetsproblem genom att man använt billiga, bristfälliga komponenter i tillverkningen. Detta ökar markant risken för elektriska stötar eller brandfara.

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.fi
Tel: +46 72 172 5751
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2020. Design & Development by Ideamedia Oy

Search