Blog

Belysning av kontor som en del av välbefinnande på arbetet samt effektiv affärsverksamhet

 

Belysning av kontor som en del av välbefinnande på arbetet samt effektiv affärsverksamhet

Företagen söker jämt efter nya sätt att förbättra arbetsklimatet, samt motivera de anställda. Samtidigt diskuteras energibesparing, operativ effektivitet samt optimering av utrymmen. Walkias led belysning hjälper ditt företag att nå målen för energibesparingen, som för sin del även förbättrar arbetsklimatet.

 

Affärsverksamhetens utveckling

Produktivitetens förbättring

Bygga upp brand

Spara upp till 80% energi

genom att övergå till styrd led belysning

Vi når ett visuellt trivselläge genom att ta in rätt mängd rätt ljus

De bästa arbetstagarna vill arbeta på de bästa arbetsplatserna. Belysningens betydelse speciellt i Norden är betydande

Servicefri belysning

hjälper att spara på operativa kostnader

Med belysningsstyrning kan belysningen optimeras lämplig för olika tillfällen.

Trådlös belysningsstyrning, moderna högklassiga lampor berättar om kvaliten på verksamheten hos ett företag

Bättre förståelse för byggnadens verkliga användingsgrad. Beslut baserade på data

En bra belysningsplanering och rätt mängd ljus förbättrar de anställdas effektivitet.

Led belysning är ett tecken och reklam för ditt företags värden inom fortsatt utveckling

 

Hur påverkar en korrekt kontorsbelysning?

Som sagt, en korrekt, välplanerad kontorsbelysning påverkar många saker.

Positiva påverkningar är t.ex.;

 

  • Ökad arbetseffektivitet hos de anställda
  • Mindre trötthet
  • Förnyad och trevligare arbetsmiljö
  • Energi- och kostnadsbesparingar

I en undersökning frågade man de anställda hur belysningen påverkar, eller påverkar den alls deras arbetsmotivation och arbetsklimat. Nedanstående bild visar undersökningens resultat.

 

belysning av kontor

 

Även det amerikanska universitetet (MBA@UNC) publicerade en undersökning, som visar att belysningen i kontor påverkar produktiviteten. Artikeln i fråga är skriven på engelska: unc.edu-how lightning affects productivity

För att nå det önskade slutresultatet, är inte enbart ljuseffekten viktig, utan även ljusets kvalitet. En expert inom belysningsplanering kan välja den rätta belysningen till den rätta platsen.

Som exempel, i belysningsplanering av kontor är det viktigt att ta i beaktan olika faktorer som:

  • Belysningsstyrkan
  • Ljusets färg
  • Förebyggande av bländning
  • Belysningsstyrning i olika situationer

Belysning av kontor eller affärslokal som är högklassigt förverkligad, utnyttjar oftast både direkt och indirekt ljus. Belysningen kan ändras enligt klocktid, årstid eller t.ex. användingssyfte. Med en smart belysningsstyrning kan en stor del av ändringarna automatiseras.

 

Ljuseffekt i kontor

Enligt regel, ska man i kontor använda minst 300 lux ljuseffekt. Vi rekommenderar dock användning av 500 lux i kontor eller affärslokaler allmänt. På en arbetsstation kan ljuseffekten vara till och med 1000 lux.

Det smartaste sättet för belysningsplanering är att använda sig av experter, som redan i planeringsskedet kan avgöra hurudana lampor borde installeras så att man når det önskade slutresultatet.

Som vi redan tidigare nämnde, har ljuseffekten en betydande påverkan på produktiviteten, så valet och planeringen av den rätta ljuseffekten i förväg, är viktigt i kontor och affärslokaler.
Följande bild, baserad på flera undersökningar, visar hur ökad ljuseffekt kan påverka produkiviteten, både i kontor och i industrimiljöer.

Märk: Bilden är ett riktgivande exempel som är baserat på flera undersökningsresultat.

(Ref. Henri Juslén, Helsinki University of Technology, Lighting Laboratory Espoo, Finland 2007)

 

ljuseffekt paverka produktiviteten 2Beroende på kontorets eller affärslokalens takhöjd och ytornas ljushet, kan man i utrymmen använda olika typer av lampor. I höga utrymmen används ofta höghöjdsarmaturer, medan man i lägre utrymmen använder led paneler mycket allmänt.

Korrekt färg på ljuset i kontorsutrymmen

Den mest lämpliga färgen på ljuset beror även på ljuseffekten. 3000K kan vara lämplig färg på ljuset, om kontorets ljuseffekt är t.ex. 300 lux. Om man vill hålla ljuseffekten hög, så är 4000K mest sannolikt bättre.

kontor belysning led8 råd för belysning av kontor eller affärsutrymme

 

Råd #1

Be om belysningsplanering som en del av projektet av företaget som levererar lamporna. Belysningens rätta planering är en väsentlig del av projektet. Genom att använda dig av en expert, garanterar du ett slutresultat av hög kvalitet.

 

Du kan läsa mer om belysningsplanering på följande artikel:

(Blog: Belysningsplanering som en del av effektiv arbetsmiljö)

 

Råd #2

Avgör de olika utrymmens användningssyfte i förväg. Sträv efter att ta i beaktan de olika användningssyften vid olika tidpunkter eller olika tillfällen. Mötesrummen används ofta till presentationer projekterade från dator, då är indirekt belysning viktigt. I samma utrymme hålls även möten och kanske andra tillfällen. Planera användningssyftet.

 

Råd #3

Se till att även de områden som hamnar i skugga blir belysta korrekt. Om flera hörn eller vrån hamnar i skugga uppstår lätt ett dystert, nästan grottlikt intryck. Den anställdas ögon tröttnar betydligt snabbare i ett kontor med mycket skugga. Även väggarna bör vara korrekt belysta.

 

Råd #4

Använd trådlös och smart belysningsstyrning. Smart belysningsstyrning sparar energi och skapar en mycket högklassig stämning.

 

Blog artikel: Smart belysning

Walkias produktsida: Trådlös belysningsstyrning

 

Råd #5

Se till att hela kontorets allmänna belysning är 500 lux. Vid arbetsstationerna bör den vara betydligt högre. Enligt regel krävs 300 lux, men vi rekommenderar en högre ljuseffekt.

 

Råd #6

Sträv efter att utnyttja dagsljus. Högklassiga lampor är utmärkta ljuskällor, men inget vinner dagsljus. Sträv om möjligt, att placera arbetsborden nära fönstren.

kontor belysning natural 

 

Råd #7

Placera dock inte arbetsborden i direkt solljus. Direkt solljus orsakar starka reflektioner och försvårar arbetet.

Råd #8

 

Fäst tillräckligt med uppmärksamhet på färgtemperaturen. Diskutera ämnet med belysningsplaneraren. Ibland är 3000K det rätta beslutet, medan det på ett annat ställe kan vara till och med 6000K. Det bästa sättet är att diskutera ämnet med en expert.Typer av lampor som används i kontor

Varje utrymme skiljer sig något, vilket innebär att det inte finns en lampa för varje plats. Valet av lampa påverkas av stilen, men också av många andra faktorer. I kontor används allmänt iallafall höghöjdsarmaturer, lysrör (led ljusrör), led paneler samt infällda spottar (downlights).

 

Vilken belysningstyp du än väljer, se till att lamporna är högklassiga. En halpa-hallis lampa tillverkad med billiga komponenter fungerar inte för kontorsbruk och orsakar mer skada än nytta. En expert vägrar oftast att installera halpahallis lampor.

På följande länkar kan du bläddra genom de alternativ som Walkia erbjuder för kontorsbelysning.

Walkias led paneler 

Walkias infällda spottar (downlights)

Walkias modul lampor

Dessutom rekommenderar jag att läsa följande artikel som handlar om smart belysningsstyrning. Belysningsstyrning är en väsentlig del även av kontorsbelysning, speciellt om det är fråga om ett stort kontor som har flera olika användningssyften. (Belysningsstyrning)

 

Kontorsbelysningens pris

Affärslokals- eller kontorsbelysningens pris beror mycket på utrymmets storlek, höjd samt användingssyfte. På priset påverkar även om det är fråga om ett nytt objekt där belysningen ska konstrueras eller att belysningen ska moderniseras. Vi utför många projekt där gamla lysrörslampor avlägsnas och ersätts med nya moderna led lampor. I moderniseringen av belysning, är återbetalningstiden vanligen ca. 12-14 månader, beroende på projektet. Den snabba återbetalningstiden uppnår till och med 80-85% energibesparing i belysningen.

 

Ta modigt kontakt och be oss att kartlägga er situation avgiftsfritt.

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Box 321, 721 07 Västerås
E-post: info@walkia.se
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2022. Design & Development by Ideamedia Oy

Search