Blog

Smart belysning i ladugård

Led lampor lämpar sig i jordbruket till ladugården, maskinhallen, gården och t.ex. infarten. Om man jämför med vanliga lampor, sparar man med led lampor som bäst upp till 85% energi. (Om maskinhallens belysning kan du läsa mer här: Blog: Belysning av olika hallar)

 

Smart belysning fungerar även i ladugård

Den automatiska belysningsstyrningar är speciellt till nytta i situationer där det är få människor, men de belysta utrymmen är många. Jordbruk är ett bra exempel på en sådan situation. Som följande några exempel:

  • Då jordbruksföretagen lämnar maskinhallen, släcks lamporna automatiskt t.ex. om fem minuter.
  • När husfrun eller husbonden kommer till ladugården 6:00 så kan lamporna tändas automatiskt redan 5:50.
  • Utegården kan vara belyst t.ex. med led gatulampor som tänds automatiskt då det blivit mörkt, eller med hjälp av rörelsedetektorer. Lamporna kan släckas eller dämpas om ingen rör sig på gården på t.ex. 10 minuter.
  • Infarten kan belysas med hjälp av rörelsedetektorer endast då någon rör sig där.

 

Det finns flera olika användnings syften, det väsentliga är att man använder led lampor av hög kvalitet, samt automatisk belysningsstyrning så att lamporna håller så länge som möjligt och energibesparingen är så stor som möjlig.

(Läs om smart belysningsstyrning: Blog: smart belysningsstyrning)

Led lampor av hög kvalitet garanterar att lamporna håller år till år servicefritt.

Detta är viktigt för jordbruksföretagen, eftersom det inte finns tid över till servicearbete. Både ladugården och gårdsplanen bör vara väl belyst i både höstens regnväder som i vinterns mörker.

En tillräckligt ljus och fungerande belysning är viktigt för jordbruken speciellt i Norden, där den skymda eller mörka tiden varar tydligt över 6 månader i året.

 Belysningens automatiska styrning kombinerad med högklassiga lampor garanterar energibesparing upp till 85%. Belysningens återbetalningstid är som bäst endast ett halvt år.

Be en av våra experter att bedöma din situation. Bedömningen kostar inte dig något. (Ta Kontakt)

Tips: På lantgårdar och ladugårdar är det oftast ändamålsenligt att styra belysningen med hjälp av olika sensorer. Trådlös belysningsstyrning är ett mycket bra val, eftersom distansen mellan t.ex. rörelsedetektorer och lampan kan vara lång, och därmed behövs ej skilda kablar för styrningen. (Trådlös belysningsstyrning)

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Box 321, 721 07 Västerås
E-post: info@walkia.se
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2022. Design & Development by Ideamedia Oy

Search