Blog

Belysningsstyrning är en viktig del av helheten!

 

Belysningsstyrning är en viktig del av helheten!

Belysningsstyrning är en väsentlig del av kontors- eller industribelysning. En korrekt planerad belysningsstyrning sparar upp till 20-30% energi, och just energibesparing är en av belysningsstyrningens viktiga fördelar.

Den moderna belysningsstyrningen kan förverkligas trådlöst och pålitligt. Vid förändringar i utrymmens användingssyfte, kan belysningen programmeras pånytt. Vid behov kan omprogrammeringen av belysningsstyrningen utföras inom bara några timmar.

Var är belysnigsstyrning nödvändigt?

Några av de vanligaste exemplen på situationer där styrning av belysningen är nödvändig och nyttig :

 • Endast en liten del av utrymmen i ett stort lager eller logistikcenter används samtidigt.
  Varför belysa hela hallen om endast 10% av den är i aktiv använding?
 • Gatu- eller parkbelysning. Det är onödigt energislöseri att ha på lampor på alla gatudelar, där det ej finns trafik. Lamporna kan dämpas om väg- eller parkområdet inte används. Lamporna kan sen återgå till sin normala ljusstyrka då t.ex. en bil eller fotgängare närmar sig.
 • Behovet av belysning ändras t.ex. enligt tiden på dygnet, årstiden eller vädret. Belysningsledets lampor kan förstärkas automatiskt mot kvällsskymningen.
 • Man vill skapa olika stämningar genom att reglera ljusstyrkan och möjligen färgtemperaturen. Ofta nödvändigt i t.ex. skolornas gymnastiksalar,  sporthallar eller mässcenter där man ordnar olika tillställningar.

Mångsidig användning av olika utrymmen blir allt vanligare och vanligare, då priset per kvadratmeter hos fastigheterna växer. Då utrymmen används effektivt för flera olika ändamål, krävs också styrning av belysning samt belysning överlag.

Belysningsstyrningens förverkligande i praktiken

Belysningsstyrningen var som enklast då det fanns en knapp man tryckte på, därifrån det gick en sladd till lampan, som sedan slocknade och tändes. Idag är belysningsstyrningen antingen trådad eller trådlös och den omfattar olika sensorer eller detektorer som styr belysningen automatiskt.

Den trådade belysningsstyrningen kräver kablar mellan de olika komponenterna i belysningsstyrningen, medan den trådlösa styrningen fungerar genom utnyttjande av trådlös teknologi (IoT teknologi, Wifi, Zigbee).

Olika sensorer och detektorer samt andra styrande faktorer som används vid belysningsstyrning är många, de vanligaste är:

 • Användarens styrning traditionellt, alltså belysningens fjärrstyrning t.ex. mobilt eller med en traditionell brytare (trådlös eller trådad)
 • Dagsljusdetektor
 • Närvarodetektor
 • Styrning baserad på klock- och årstid

Som bäst fungerar belysningsstyrningen då man inte ens lägger märke till den. I praktiken betyder det att belysningen alltid är lämplig för situationen.

Varför är belysningsstyrning nyttigt?

Den viktigaste orsaken är att vi sparar energi då lamporna är tända endast när utrymmen är i använding. Men belysningsstyrningen har även andra viktiga fördelar:

 • Den mångsidiga användingen av utrymmen underlättas då det går snabbt, enkelt och till och med automatiskt att ändra belysningen.
 • Lampans livstid förlängs.
 • Man behöver inte själv fundera över belysningen, då allt sköts automatiskt, vilket i många fall innebär förbättrad effektivitet.

Dessutom i speciellt industri-, kontors- och varför inte också skolutrymmens belysning är det bra att uppmärksamma de faktorer som direkt påverkar verksamheten.

Enligt undersökning är anställda mer produktiva i välbelysta utrymmen. Man har upptäckt att produktiviteten ökat till och med 7%. Även misstag och faror har minskat betydligt som ett resultat av god belysning.

I kontorsutrymmen förbättrar belysningen de anställdas välmående och trivsel. En korrekt planerad belysningsstyrning förbättrar även de anställdas effektivitet och uppmärksamhet.

Även i butiker spelar belysningsstyrningen en viktig roll. Ingen vill köpa produkter av hög kvalitet bland mörka hyllor, och köpmannen vill knappast belysa varje klädesplagg med full effekt från morgon till kväll. Styrning och planering av belysning i butiksutrymmen påvekrar direkt kundernas köpbeteende.

Trådlöst eller trådat styrsystem för belysning?

Vi jämförde redan i en tidigare blog- artikel den trådade DALI styrningen och Walkias Vantage trådlösa belysningsstyrning. Trådlösheten är givetvis dagens och framtidens lösning, men ibland kan ett trådat styrsystem vara mer rimligt. Vid behov kan man även kombinera båda teknologierna.

Du kan läsa mer om skillnaderna mellan den trådade och trådlösa belysnigsstyrningen (Blog: Trådad DALI styrning vs. Trådlös Walkia Vantage)

Närvaro- och rörelsedetektorerna, kortfattat

Olika närvarodetektorer kan känna igen även en liten rörelse. Till och med rörelsen av en kontorsarbetare som jobbar på dator är en tillräcklig rörelse. Rörelsedetektorerna kan installeras så att säga att förutse situationer, så att lamporna tänds redan t.ex. en sekund före en människa kommer till utrymmet.

Planering av belysningsstyrning

En väsentlig faktor i fungerande belysningsstyrning är givetvis planering. Belysningsplaneraren måste förstå utrymmets användningssyfte så att belysningen fungerar på ett önskat sätt.

Smart belysningsstyrning

Nuförtiden pratas mycket om smart belysningsstyrning, och nästan alla våra förverkligade projekt har förverkligats med smart belysningsstyrning. I praktiken är det fråga om användning av sensorer samt programmerad automatik i belysningsstyrningen. Mer om smart belysningsstyrning kan du läsa om på nedanstående länkar:

Walkias smarta belysningsstyrning: Vad är smart belysningsstyrning?

Eller på bloggen: Smart belysningsstyrning är ren energibesparing

Trådlös belysningsstyrning

Den moderna belysningsstyrningen kan förverkligas helt trådlöst. Med Walkias Vantage belysningsstyrning har man förverkligat väldigt krävande projekt från stora logistikcenter till ishallar. Du kan läsa mer om vår trådlösa styrning: Walkia Vantage - Trådlös belysningsstyrning

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Box 321, 721 07 Västerås
E-post: info@walkia.se
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2022. Design & Development by Ideamedia Oy

Search