Blog

En korrekt planerad butiksbelysning uppmuntrar till köp samt förbättrar kundupplevelsen

 

En korrekt planerad butiksbelysning uppmuntrar till köp samt förbättrar kundupplevelsen

En korrekt belysning i butik eller annan affärslokal är viktigare än man kunde tro. Med de rätta besluten förbättrar vi kundupplevelsen och ökar försäljningen.

Med korrekt förverkligad belysningsplanering kan vi påverka försäljningen samt kundupplevelsen mycket kraftigt. Flera blivande affärs- eller butiksägare planerar belysningen tyvärr först då allt annat i butiken är på plats.

Ett modehus i Tyskland påstod att deras försäljning ökade med 12% som följd av förnyad belysning. Beror den ökade försäljningen på den förbättrade motivationen hos de anställda eller kundernas förbättrade upplevelse, anges inte i undersökningen.

Om du håller på att planera belysningen för en ny butik eller funderar över att förnya den gamla butikens belysning, är denna artikel för dig. Vi går igenom allt som angår butiksbelysning och vilka faktorer man bör ta i beaktan antingen i planeringen av den nya butiken eller förnyan av belysning.

 

I varje butik och affär finns olika typer av lampor

Till olika lampor kan identifieras minst två typer av olika avsikter:

 • Standardbelysning: Standardbelysningen kan sägas vara som butikens allmänna belysning. Standardbelysningen skapar butikens allmänna stämning. Enligt standard ska standardbelysningen vid hyllorna vara 300 lux och vid kassorna 500 lux. Då bör man även använda effektbelysning för att ge produkterna tilläggsljus. Ibland installeras till och med 1000 lux för standardbelysning. En korrekt ljuseffekt i just din butik, beror förståss också på vad som säljs där.
 • Effektbelysning: Beroende på butikens eller affärens utrymme och inredning, behövs skild belysning till de områden där skuggor bildas eller där det annars utörs olika funktioner. Belysning vid provrummen kan vara väldigt olik belysningen vid kassan. Butikens belysning vid gången kan vara mycket olik belysningen vid fiskdisken, där man vill ha särskilt effektivt ljus så att fiskens kvalitet är lätt att granska.

Dessutom kan man använda såkallade spotlights. Med spotlights kan man lyfta fram vissa produkter. De används allmänt i belysningen av speciellt i mode- eller designhus.

 

Butikens led belysning

De olika led belysnings alternativen är många, beroende på det belysta utrymmet. Led paneler och olika butikslampor är mest allmänna. I höga utrymmen används vanligen höghöjdsarmaturer. Om det hanteras livsmedel i utrymmet, kan man använda särskild belysning anpassad för rena utrymmen – t.ex. skärning av kött eller motsvarande situationer.

Till köttdisken finns egna lampor: här

På nedanstående bild från en livsmedelsbutik, har rummet mellan hyllorna belysts med långa modul lampor och de djupa kylskåpen med effektbelysning snett uppifrån. På så sätt får man belyst kylskåpen även inifrån, och samtidigt skapar man en önskad kontrast mellan den allmänna belysningen och kylskåpets belysning.

myymalan valaistus

Led belysningens fördelar i butiksbruk är många:

 • Energibesparing. Vi sparar upp till 80% av den nödvändiga elenergin. (Referenser)
 • Smart belysningsstyrning. Belysningen kan automatiseras enligt behov. (Trådlös, smart belysningsstyrning)
 • En led lampa lämnar ifrån sig betydligt mindre värme än t.ex. ett traditionellt lysrör.
 • Högklassiga led lampors förmåga i färgupprepning är mycket bra. Människorna ser produkterna bättre och kan lättare läsa t.ex. produktetiketterna.
 • Man kan använda specifikt för livsmedelsindustrin tillverkade lampor

Ljusets färgtemperatur i butik eller affär

Med rätt val av ljusets färgtemperatur kan man påverka den önskade stämningen. Om du vill skapa en varm, inbjudande stämning i butiken, använd varmare ljusnyanser. Om du å andra sidan vill få en liten butik att framstå som större, är det bättre att använda sig av kalla färgtoner. Ett kallt vitt ljus får ett litet utrymme att framstå större.

Om man vill använda väldigt starkt ljus, kräver det en högre färgtemperatur. Om du vill ha en hög t.ex. 1000 lux ljuseffekt i din butik, så skulle en låg t.ex. 3000K färgtemperatur framstå som kvav.

Vid belysning av livsmedel är färgtemperaturen även viktig. Till bröddisken lämpar sig en lägre färgtemperatur, medan köttdisken har en helt egen belysning. Vid planeringen av butikens eller affärens belysning, är det skäl att lämna belysningsplaneringen till en expert – kom ihåg att en korrekt utförd belysningsplanering påverkar den dagliga försäljningen.

”I rätt ljus, ser allting bättre ut”, - Aaron Rose, fotograf.

 

Belysningsplanering och ljusmätning

Till butikens belysning angår diverse frågor så som:

 • Hur får jag produkterna synliga på bästa sätt
 • Vilken färg på ljuset bör användas
 • Hur nära bör lampan placeras
 • Vad är den korrekta ljuseffekten
 • Och så vidare

Om du inte har någon egentlig erfarenhet, lönar det sig att överlämna belysningsplaneringen till en expert. Butikens belysningsplanering är belysningstillverkarens kärnkompetens och hör till de högklassiga leverantörernas pris, belysningsplaneringen tillför alltså inte dig någon extra kostnad.

Butikernas och affärernas belysningsplanerare använder sig av professionella programvaror, så att man redan innan den egentliga installationen kan försäkra det önskade högklassiga resultatet.

I butikens belysningsplanering tar man i beaktan exempelvis följande faktorer:

 1. Hela utrymmet belyses ej med en och samma starka lampa, utan man skapar kontraster genoma att starkare belysa områden där man vill att kunden ska fästa sitt öga
 2. Vertikalt placerade lampor hjälper kunden att förstå butikens bottenplan och uppmuntrar kunden att röra sig runt i hela butiken
 3. Effektbelysnig kan hjälpa att sälja specifika produkter eller produktgrupper
 4. Färgtemperaturen beror även på den önskade ljuseffekten

Det finns inga regler som man genom att följa, kan dra all nytta av belysningen i butiken eller affären, eftersom varje butik skiljer sig något i både produkt och kundkrets.

Sammanfattning

En högklassig, välutförd och korrekt planerad belysning har en positiv verkan på både försäljning och kundupplevelse. Speciellt i Norden, där det till största del är skymt eller till och med mörkt ute, är det i synnerhet en positiv upplevelse att stiga in i en butik eller affär där belysningen är tillräckligt ljus och högklassigt utförd.

Walkia har flera års erfarenhet av butiks- och affärslokalbelysning. Ta kontakt om du har frågor angående belysning eller vill ha en offert.

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Box 321, 721 07 Västerås
E-post: info@walkia.se
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2022. Design & Development by Ideamedia Oy

Search