Blog

DALI-styrning eller trådlös Walkia Vantage?

Dali-styrning är ett standardiserat digitalt belysningsstyrprotokoll som i tiderna utvecklades i Tyskland av Helvar, Osram, Philips och Tridonic som tillverkade anslutningsdon. “DALI” är en förkortning på orden Digital Addressable Lighting Interface. Dali-styrning har verkat inom belysningsstyrning redan sedan början av 1990-talet, det vill säga nästan i tre decennier.

Walkia Vantage är ett modernt trådlöst styrsystem för belysning som utvecklades av finländska ingenjörer på 2010-talet. Walkias trådlösa styrning används redan för att styra belysningen i flera utmanande objekt i Norden (industrihallar, ishallar, gatubelysning). 

Medan DALI-styrning alltså är det traditionella trådade sättet för att styra belysning är Walkias Vantage utformat som ett pålitligt trådlöst styrsystem för belysning i industriobjekt särskilt för att användas med smarta system.

Vi går först igenom båda styrsystemet skilt för sig, och sedan gör vi en sammanfattning: DALI-styrning kontra Walkia Vantage. På basen av artikeln kommer du att kunna välja vilket som kommer att passa ditt objekt bättre. 

DALI styrning

DALI styrning byggs med bilpolär kabeldragning. Med hjälp av denna kabeldragning fungerar all kommunikation i två riktningar mellan systemets olika delar.

DALI-systemet är digitalt, det vill säga all kommunikation och alla signaler mellan olika delar av systemet är digitala.

Det är möjligt att programmera styrsystemet, det går alltså att göra vissa förändringar avseende belysningen även i efterhand om belysningsbehovet i lokalen förändras.

Större förändringar i lokalens bruk kräver dock ofta förändringar i kabeldragningen.

Vid DALI-styrning kopplas alltså förutom den vanliga fasledaren, neutral- och jordledaren även två extra ledare för digital styrning.

Lamporna tänds och släcks alltså via digitala signaler som rör sig via DALI-kabeln.

Det är rätt så långsamt och dyrt att ta i bruk systemet, främst på grund av den större mängden kabeldragning som krävs. Dessutom är systemets övriga tilläggsutrustning och speciellt programmeringen dyr.

Många installatörer och ljusdesigners anser att DALI-styrning är lite gammaldags och krångligt när vi nu lever i den trådlösa kommunikationens tid.  

DALI-styrdiagram

Bilden bredvid visar ett exempel på kabeldragning för DALI-styrning och olika delar av kretsen.

 dali styrning diagram

Som vi ser på bilden ovan ser vi att det blir ganska mycket extra kabeldragning och detta höjer kostnaden för belysningsstyrningen avsevärt.

Fördelar med DALI-styrning

 • Dali-styrning kan kombineras med andra styrsystem.
 • Styrkabeln har ingen +/- -polaritet.
 • Kan programmeras för olika situationer (max. 16 grupper, 16 situationer)

Nackdelar med DALI-styrning

 • Installationskostnaderna är höga (kabeldragning, programmering + flera dyra specialenheter)
 • Få specialister = Komplicerad och dyr programmeringskostnad
 • Kablar begränsar möjliga förändringar avsevärt.

Walkias Vantage, trådlös belysningsstyrning

Walkia Vantage styrsystem för belysning är fortfarande lite mindre känt, men dess användningsgrad växer fort, särskilt i Norden.

Walkia Vantage är ett trådlöst belysningsstyrsystem som utformades av finländska ingenjörer i början av 2010-talet.

Vantage-styrning baserar sig på det trådlösa Zigbee protokollet (Wikipedia:Zigbee) som är utvecklat just för nutida smart trådlös dataöverföring. Zigbee-protokollet används allmänt i industriell automatisering och i smarta system för byggnadsautomation.

Övriga stora användare av Zigbee är energiindustrin, telekommunikationsindustrin och hälsovården.

Zigbee-protokollet är ett så kallat trådlöst mesh-kommunikationsprotokoll som man på svenska kan kalla ett dirigerbart trådlöst protokoll.

I praktiken innebär detta pålitlighet för trådlös styrning och ett ökat avstånd för styrningen. Alla element för trådlös styrning vilar inte på en länk, utan alla komponenter talar sömlöst med varandra.

I och med trådlös belysningsstyrning uppnår man betydande besparingar i både installationsfasen och i fall av möjliga senare förändringar. Man behöver ingen onödig kabeldragning och alla belysningsfunktioner kan programmeras precis som man vill, även som eftermontering.

 

Delar för trådlös belysningsstyrning

Bilden nedan föreställer en förenklad trådlös belysningsstyrning. Med hjälp av en molntjänst kan belysningens funktionalitet i praktiken programmeras varifrån som helst.

Protokollet som används lokalt för belysningsstyrning är det ovannämnda Zigbee.

 

tradlos belysningstyrning

 

Säkerhet i trådlös belysningsstyrning

Walkias trådlösa styrning använder ett säkerhetsprotokoll i enlighet med AES-standarder (ZHA 1.21). Förkortningen AES härleds från orden Advanced Encryption Standard, och samma standard används till exempel av USA:s NSA (National Security Agency) system. Du kan läsa mera om standarden på följande länk: AES (Wikipedia: AES)

Walkias Vantage, trådlös belysningsstyrning

Fördelar

 • En helt trådlös belysningsstyrning
 • Programmeringen med moderna verktyg är enkel och snabb
 • Obegränsade programmeringsmöjligheter för olika situationer
 • Prisvärd installation och användning
 • Baserar sig på den öppna Zigbee-standarden
 • Det trådlösa Mesh-nätverkets pålitlighet

Utmaningar

 • Tillsvidare ett obekant system för många
 • Det finns fortfarande inte tillräckligt med yrkeskunniga installatörer (situationen 2019)

Du kan läsa mera om Walkia Vantages trådlösa belysningsstyrning på produktsidan.

DALI-styrning eller Walkia Vantages trådlösa styrning?

Om du gör uppdateringar eller förändringar till ett befintligt DALI-styrsystem kan det löna sig att hålla fast vid DALI-styrning eftersom en investering i ett modernt trådlöst styrsystem kan vara betydlig. Det lönar sig i varje fall att rådgöra med en yrkeskunnig person.

Om ditt objekt är nytt eller om du utför stora renoveringar lönar det absolut sig att utvärdera bägge systemet. Alla stora objekt för ljusdesign görs idag trådlöst. Fördelarna med trådlöst är klara, inte endast avseende kostnadseffektiviteten men också på grund av flexibiliteten och omprogrammeringsmöjligheterna.

Allmänt om trådlös belysningsstyrning

År 2018 skrev en ideell nordamerikansk förening för belysningsstyrning om följande fördelar beträffande trådlös belysningsstyrning:

Flexibilitet: Det viktigaste är flexibilitet. Trådlösa styranordningar kan placeras där de behövs eller där det är lämpligast att placera dem. Man behöver inte välja plats enligt vart det är lätt att dra kablar. Elplaneringen går snabbare och enklare som resultat av trådlösheten. Som eftermontering kan man antingen flytta på apparater eller så kan man enkelt utvidga hela systemet.

Besparingar avseende arbets- och materialkostnader:  Trådlös styrning eliminerar behovet för kabeldragning för styrning, elkabeldragning för tilläggsutrustning och så vidare. Installationstiden blir avsevärt kortare. Det är även viktigt att komma ihåg att det med hjälp av trådlös belysningsstyrning går att bygga smarta system med minsta möjliga påverkan på företagets affärsverksamhet. Trådlöshet är särskilt viktigt till exempel i system för gatubelysning.

Skalbarhet: Det är enkelt att skala en trådlös belysningsstyrning om lokalens användningsområde förändras. Trådlös belysningsstyrning är egentligen det enda vettiga alternativet för applikationer där kabeldragning blir för dyrt eller helt enkelt är omöjligt, till exempel för utomhusbelysning, parkeringshallar, i lager eller i fall av eftermontering.

(ursprunglig artikel)

Kontakta oss angående trådlös belysningsstyrning

Ta kontakt!

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.se
Tel: +46 76 342 8012
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Search