Blog

Effektiv industribelysning som en del av en fungerande arbetsmiljö

Det är mycket viktigt för industrin att ha rätt sorts belysning. Belysningen påverkar mediearbetarnas säkerhet, arbetsklimatet och dessutom motivationen, och därmed även företagets konkurrenskraft. En grundkomponent för belysning av hög kvalitet är självklart att ha industribelysning av hög kvalitet som idag självklart åstadkommes med led-teknologi.

Industribelysning handlar inte om en vanlig led-lampa från affären, utan är högteknisk belysning som är planerad för att vara hållbar och möta exempelvis den förberedande industrins särskilda belysningsbehov.

En belysning som är gjord på rätt sätt och håller en hög kvalitet förändrar hela arbetsmiljöns karaktär. Belysning av hög kvalitet ger också ett intryck av hög kvalitet i den industriella miljön. På en fabrik där man tillverkar produkter av hög kvalitet ska man också ha belysning av hög kvalitet.

industribelysning

 

Funktioner för industribelysning

Industribelysning fyller flera olika funktioner. Exempel på industribelysning som Walkia har installerat:

 • Belysning för ett logistikcentrum. Stora logistikcentra kräver också effektiva industrilampor.

Bilden bredvid visar hur stor förbättring man kan uppnå i praktiken med belysning av hög kvalitet. Det handlar om belysningen för ett logistikcentrum i Fredrikshamn. Du kan läsa mera om objektet i fråga här.

 

industribelysning led

 

 • Belysning av produktionslokaler. Industrilampor är rätt lösning när man har höga krav på belysningen. I produktionslokaler installeras ofta dammtålig och stöttålig industribelysning.
 • Belysning för ishallar eller andra sporthallar. När man behöver mycket ljus till en stor lokal är Walkias industribelysning den bästa lösningen.
 • Belysning för en lagerhall. Smart belysningsstyrning garanterar en energieffektiv belysning av hög kvalitet i olika situationer.
 • Belysning för en simhall. Walkias industribelysning tål hög luftfuktighet och belyser en stor hall även högt uppifrån.

 

Belysning för ishallar

 

Ljusplanering för industrin

När man planerar olika industriella belysningsobjekt tar man hänsyn till följande aspekter:

 • Minsta möjliga bländning
 • Luminans (ljusheten för ljuset som strålar från en yta, “ytans ljushet”)
 • Belysningsstyrka
 • Ljusets riktning, skuggområden
 • Ljusets färg
 • Ljusets fördelning
 • Färgåtergivning

När man tar hänsyn till alla detaljer och planerar korrekt åstadkommer man lokaler som är behagliga, effektiva och säkra att arbeta i.

 

Led industribelysning - sammanfattning

Ett företag som vill hålla sig konkurrenskraftigt strävar efter kostnadsbesparingar i hela produktionsprocessen. Belysningen i en lager- eller logistikhall kan stå för upp till 60 % av hela elräkningen, så hallens belysning bör vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Walkias mycket långlivade och energieffektiva led industribelysning har planerats av Finlands toppingenjörer för att uppfylla just detta krav. Walkias ledbelysning påverkar direkt positivt ditt företags resultat genom att minska operativa kostnader och att förbättra medarbetarnas säkerhet och produktivitet.

 

Minskning av kostnader

 • Energibesparing med marknadens mest effektiva teknologi både i led belysningen och ljusstyrning. Man sparar i snitt 70-80 % energi med ledbelysning. Om man använder smart ljusstyrning kan man spara upp till 90+ %.
 • Frigör ditt bundna kapital med hjälp av Walkias koncept för belysning som en tjänst: https://www.walkia.fi/valaistus-palveluna
 • En märkbar reducering i avbrott för underhåll i hallen eller fabriken.

 

Förbättring och optimering av produktionen

 • En betydlig förbättring av arbetsmiljön tack vare förbättrad belysning.
 • Både kvaliteten på produktionen och produktiviteten förbättras
 • Försäkra produktionsmiljöns effektivitet även i framtiden med hjälp av en korrekt belysningsplanering.

 

Förbättring av hälsa och säkerhet

 

 • Du försäkrar dig om att produktionsmiljön uppfyller nationella och internationella säkerhetsstandarder
 • En tillräcklig belysning spelar en betydande roll i en säker arbetsmiljö
 • Du förbättrar medarbetarnas välmående och motivation med en tillräcklig led belysning av hög kvalitet.

 

En ekologisk lösning

 • Minska koldioxidutsläpp via energibesparing.
 • Du minimerar miljöeffekten med förbättrad effektivitet.

 

Led industribelysning är en smart lösning

På många produktionsanstalter, i hallar, logistikcentra eller andra stora lokaler behöver man bara belysning stundvis.

Ett logistikcentrum är ett bra exempel på detta. Hallens belysning kan totalt vara på till och med 24 timmar om dygnet även om en insamlare bara besöker en viss plats en gång i timmen. Man kan förebygga onödig användning av belysningen med hjälp av effektiv belysningsplanering och dessutom smart styrning av belysningen.

Belysningen kan vara på bara då den behövs. Även smart justering av ljuseffekten är möjlig. Lamporna kan tändas när insamlaren närmar sig området som ska belysas och släckas när insamlaren har avlägsnat sig. Smart styrning och korrekt planering förebygger ändå att lamporna tänds och släcks för ofta. All ljusstyrning sker så att arbetet inte på något sätt störs eller äventyras.

Rörelsesensorer och smart belysningsstyrning är en väsentlig del av en modern industribelysning.

 

 

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.fi
Tel: +46 72 172 5751
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2020. Design & Development by Ideamedia Oy

Search