Blog

Belysning för hallar - en lämplig modell för varje hall

Industribelysning med LED har utvecklats enormt under de senaste åren. LED-lampor kan belysa ishallar, lagerutrymmen, tågstationer, flygplatser eller logistikcentra.

Det finns många olika typer av lampor lämpliga för hallar. Typen är beroende av applikationen. Gemensamt för alla LED-lampor är att energibesparingarna är 80–90 % och när högkvalitativa lampor används förbättras ljuskvaliteten avsevärt.

Det finns många olika alternativ för att belysa hallar med LED-lampor. Behoven styr valet. LED-industrilampor är kraftfulla och hållbara belysningsarmaturer, konstruerade för en tuff miljö.

Belysningsarmaturerna är dammbeständiga, fukttåliga och stötsäkra.  Det finns även speciella armaturer avsedda för belysning i explosiva miljöer och belysning av hygieniska utrymmen.

hall belysning

 

Kostnadsbesparingar tack vare LED-belysning i hallar

Ju större hallen är, desto mer energi sparar man genom att använda en LED-belysning. I praktiken är kostnadsbesparingarna för stora hallar upp till 80–90 %.

Industrilampor är också praktiskt taget underhållsfria vilket innebär kostnadsbesparingar vid fastighetsunderhåll såväl som avsaknaden av serviceavbrott.

 

Olika alternativ för belysning i hallar

Skilda hallar har olika belysningsbehov. Takhöjden på hallen är den viktigaste faktorn för valet av belysningsarmatur. Belysningen av höga utrymmen kräver en hög ljuseffekt från armaturerna och rätt typ av optik för att korrekt rikta ljuset. För stora hallar är det också vanligen klokt att använda en intelligent belysningsstyrning så att lamporna endast används när de behövs.

LED-lamporna för industriella behov skiljer sig åt. Här följer de viktigaste egenskaperna.

 

Djupstrålande LED-lampor

Ljuseffekten hos djupstrålande LED-lampor är hög och därför används dessa i höga utrymmen.

Beroende på takhöjden i det utrymme som ska belysas kan bredden på ljuskäglan ändras med hjälp av optik vilket också påverkar lampans monteringshöjd. Om utrymmet som ska belysas är mycket högt måste man installera de djupstrålande LED-lamporna närmare varandra för att uppnå en jämn belysning av hela utrymmet. Följande bild illustrerar ljusfördelningen från en djupstrålande LED-lampa.

led lampor djupstrolande

 

Användningsområden för djupstrålande LED-lampor

Som sagt lämpar sig den djupstrålande LED-lampan särskilt bra för belysning i utrymmen med hög takhöjd och placeras då oftast i taket. Ljuseffekten hos den djupstrålande LED-lampor är verkligen hög och ljuset riktas exakt dit det behövs. Nedan en lista över de mest typiska applikationerna för djupstrålande LED-lampor:

 • Belysning i logistikcentra
 • Belysning i industrihallar
 • Belysning i simhallar
 • Belysning i ishallar
 • Belysning i idrottshallar
 • Belysning i produktionslokaler

 

Belysning i hygieniska utrymmen

Walkia har utvecklat en djupstrålande LED-lampa, vilken är lätt att hålla ren för belysning av hygienutrymmen inom livsmedelsindustrin.

Inom livsmedelsindustrin måste man ofta använda livsmedelsgodkända lampor. Om ljusarmaturen kan komma i kontakt med livsmedel måste den vara livsmedelsgodkänd. 

Ljusarmaturens ljuseffekt är verkligen hög, 170 lm/W, ljuset kan dämpas och armaturen kan regleras intelligent med till exempel DALI- eller Walkias egna trådlösa ljusstyrning.

 

LED-Panel

Effektiva LED-paneler kan användas i lägre utrymmen där det behövs ett jämt, behagligt ljus. För belysning inom industrin finns det speciella LED-paneler för kontor och för tillverkningsindustrins kvalitetskontroller eller monteringslinjer. LED-paneler fungerar där ett jämt, men effektivt och högkvalitativt ljus är viktigt.

Typiska användningsområden för LED-paneler är:

 • Belysning på kontor
 • Belysning för monteringslinjer
 • Belysning för olika korridorer
 • Belysning av olika offentliga utrymmen

Du kan se olika LED-paneler här.

 

LED-ljusmoduler

LED-ljusmoduler ersätter traditionell lysrörsbelysning. LED-ljusmoduler kan ersätta lysrörsbelysning på vilken plats som helst. Utbytet av ett traditionellt lysrör till en LED-ljusmodul är tänkt att gå snabbt och vara så enkelt som möjligt.

Typiska användningsområden för LED-ljusmoduler är;

 • Lager
 • Parkeringshallar
 • Kontor
 • Butiker och affärscentra
 • Carportar
 • Och flera andra

Du finner olika LED-ljusmoduler på följande länk: Ljusmoduler

 

LED-strålkastare

LED-strålkastare är konstruerade för att belysa objekt där ljusbehovet är mycket högt. Strålkastarens ljuseffekt är verkligen hög och strålkastaren lämpar sig till exempel mycket väl för

idrotts- eller industrihallar, arenor och faktiskt överallt där behovet av ljus är väldigt högt.

led stralkastare

 

En enda LED-strålkastare kan ersätta ett stort antal traditionella lysrör. Detta leder till betydande energibesparingar. Strålkastarna kan också dimmas och naturligtvis regleras med hjälp av en trådlös belysningsstyrning.

Här är några länkar till olika LED-strålkastare:

Stadion-led-strålkastare

Highbay-led-strålkastare

Särskilt hållbara led-strålkastare

 

Ta kontakt

Vill du veta mer, kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor:

Ta kontakt

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.se
Tel: +46 76 342 8012
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Search