Blog

Ljusdesign är en viktig del av en fungerande och effektiv arbetsmiljö

 

Ljusdesign är en viktig del av en fungerande och effektiv arbetsmiljö

Rätt sorts belysning är självklart också viktig hemma, men på arbetsplatsen förhöjs belysningens betydelse ytterligare. Med högklassig ljusdesign skapar man ett gott och motiverande arbetsklimat, en trygg arbetsmiljö, och dessutom kan man enligt forskning till och med påverka produktionseffektiviteten.

I ljusdesignen ska man åtminstone ta i beaktan och förstå följande aspekter:

  • Lokalens ändamål. Alltså vad det är meningen att man ska göra i lokalen som ska belysas. Ändras lokalens ändamål till exempel mellan dag och natt? Det ska vara möjligt att kunna anpassa belysningen till olika ändamål.
  • Karaktären på lokalen som ska belysas. Är lokalen som ska belysas en stor hall, eller ett kontor med flera små lokaler? I vilket material och i vilken färg är väggarna, golvet och taket i lokalen? Lokalens karaktär påverkar mycket, till exempel valet av rätt armatur.
  • Färgtemperatur. Rätt färgtemperatur på belysningen på kontor och i produktionslokaler är mycket viktig. Ljusets färg påverkar arbetsklimatet och fel val av ljusfärg kan orsaka problem till exempel vid att läsa liten text eller vid att urskilja vissa färger. På den bifogade ljusdesignbilden ser man bra effekten på olika ljustemperaturer.

fargtemperatur ljusdesign

  • Mängden ljus. Det måste finnas tillräckligt med ljus överallt, men det får inte vara störande, och inte blända eller reflektera. Att fastställa en lämplig belysningsnivå påverkas också mycket av vad den belysta lokalen ska användas till. En yrkesskicklig ljusdesigner vet vilken ljusstyrka som passar bäst till vilken lokal, och hurudana och hur många armaturer som behövs. Proffs använder datorprogram som är gjort för belysning så att man redan i planeringsskedet kan försäkra sig om att man har rätt mängd och kvalitet av ljus. Följande bild föreställer en del av en ishalls ljusdesign.

ljusdesign program

  • Att styra belysningen trådlöst är en viktig del av modern ljusdesign. Ljusstyrningen innehåller normalt rörelsesensorer, närvarosensorer, knappar och dessutom ett programmerbart styrsystem för belysningen. Genom att planera och styra belysningen kan man till och med skapa olika sorters stämning till olika sorters situationer i lokalen.
  • Kundens önskemål och behov. En ljusdesigner ska förstås också kunna lyssna på kunden. Kunden vet bättre än någon annan hur lokalen som ska belysas används och hur man vill att belysningen ska fungera i fortsättningen. En ljusdesigner kan berätta om möjligheter och bästa praxis, men kunden själv bestämmer hurudan belysning han eller hon vill ha som slutresultat.

 

Innehållet i en ljusdesign

En ljusdesign uppställd av ett proffs innehåller följande detaljer:

·        Vilken sorts armatur som ska användas

·        Proffstips och idéer för hur man kan belysa till och med en komplex lokal

·        Ljusstyrkan i olika delar av lokalen. Detta är i praktiken ett isoluxdiagram så man ser hur belysningen fördelas i lokalen.

·        Armaturernas placering för strömplanen och elinstallatören.

·        Beskrivning av styrsystemet och sammanfattning av funktionen.

 

Vi på Walkia producerar belysningsplaner av hög kvalitet till exempel till industrin, affärsutrymmen och kontor. De vanligaste objekten är till exempel:

·        Ljusdesign till ishallar eller sporthallar

·        Kontorsbyggnaders eller kontors ljusdesign

·        Ljusdesign till logistikcentra, parkeringshallar eller till exempel parkområden

 

ljusdesign kontor

 

Frågor och svar om ljusdesign

Fråga: Hur mycket kostar ljusdesign?

Svar: Walkias ljusdesign utgör en del av ett moderniseringsprojekt. Återbetalningstiden för belysningsprojekt i kontorslokaler eller logistikhallar är normalt ungefär två år. Genom att planera belysningen försäkrar man sig om att det finns tillräckligt mycket ljus och på de rätta ställena. Ljusdesignen kostar alltså ingenting, utan den utgör en normal del av att förnya eller modernisera belysningen.

Fråga: Hur länge tar ljusdesignprocessen?

Svar: Beroende på storleken och komplexiteten på lokalen som ska belysas kan det ta allt ifrån några timmar till flera veckor att slutföra ljusdesignen. Vi gör ljusdesign både till kontorslokaler på 100m2 och mässor på 60.000m2.

Fråga: Kan man göra sin ljusdesign själv?

Svar: Man kan göra vad som helst själv, men det är inte nödvändigtvis vettigt. En yrkeskunnig ljusdesigner har planerat belysningen till hundratals olika situationer och vet på förhand hurudant slutresultat som förväntas. En erfaren ljusdesigner använder skräddarsydd programvara till ljusdesign som i kombination med yrkesskickligheten som kommer med erfarenheten garanterar det bästa möjliga resultatet.

 

Exempel på ljusdesign

 

Vi specialiserar oss på ljusdesign för stora objekt. När lokalen som ska belysas är ett logistikcentrum, en ishall, en mässa eller en kontorslokal är vi ditt bästa val för ljusdesign.

Här visas några länkar till objekt där vi har verkställt det hela projektet ända från belysningsdesign till installationen.

 

ABB Arenan - Sverige. Med hjälp av belysningsdesign kan man skapa olika sorters stämning för olika situationer i ishallen. Även Walkias trådlösa ljusstyrningssystem finns i bruk

https://www.walkia.se/referenser/sporthallar/166-abb-arena-nord-3

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.fi
Tel: +46 72 172 5751
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2019. Design & Development by Ideamedia Oy

Search