Blog

Smart belysning är ren energibesparing

Smart belysning är ren energibesparing

Hela idén bakom smartbelysning föddes ursprungligen när vi försökte komma på sätt att spara energi. Varför skulle belysningen behöva vara tänd i en lokal där ingen befinner sig? Idag görs redan mycket annat med smart belysning, man kan till exempel skapa den önskade sortens stämning i en ishall på exakt rätt tidpunkt.

Med bländande strålkastare väcker man publiken och får adrenalinet att pumpa, medan man genom att dämpa belysningen på rätt tidpunkt skapar spänning eller får människors uppmärksamhet till den önskade, starkare belysta punkten.  Som bäst kan man åstadkomma detta och mycket mera med smart belysning, men det vanligaste ändamålet är belysning av allmänna lokaler och industri där man efterlyser energibesparingar på till och med 90 %.

Med smart belysning strävar man i praktiken efter att föra rätt mängd ljus till rätt plats på rätt tidpunkt. Det låter bra, men vad betyder detta i praktiken?

Smart belysning består av tre delområden:

  • Ljusdesign
  • Energieffektiv led-belysning av hög kvalitet
  • Belysningssystem med givare och sensorer

Genom ljusdesign försäkrar man sig om att området som ska belysas indelas i flera funktionella delområden som kan styras med hjälp av ljusstyrning. Man har tillräckligt med ljuseffekt, men inte för mycket. Dessutom försäkrar man sig om att ljuseffekten finns där den behövs och när den behövs.

Led-belysning av hög kvalitet, och speciellt led-optik av hög kvalitet säkerställer att ljuseffekten räcker till och att ljuset kan styras precis dit det behövs. Antalet armaturer sjunker med till och med 30 % när man använder armaturer av hög kvalitet som är tillverkade av komponenter av hög kvalitet där den korrekt designade optiken riktar ljuset dit det behövs.

Med hjälp av smart belysning kan lokalens belysning automatiskt justeras enligt omgivningens behov. Belysningen kan till exempel styras enligt dagsljuset eller den belysta lokalens användningssyfte. Man behöver alltså inte alltid ha lamporna på, utan belysningen ändras automatiskt enligt behov. Man kan sänka ljuseffekten steglöst, eller så kan man släcka belysningen helt.

Smart belysning hjälper till att spara betydande mängder energi, särskilt i offentliga lokaler och i industrin där den belysta arealen kan uppgå till tusentals eller tiotusentals kvadratmeter. Bra exempel är till exempel kontor, köpcentra eller parkeringshallar. Det är onödigt att belysa våningar eller delar av en parkeringshall där det varken finns bilar eller människor i rörelse. Belysningen kan tändas sedan när det rör sig trafik i lokalen igen.

Företag som installerat smart belysning rapporterade besparingar som till och med översteg 1 500 000 SEK på årsbasis.

 

Vilka andra fördelar kan uppnås med smart belysning?

Som sagt så är belysningen endast tänd då när den behövs och ljuseffekten passar varje situation tack vare smart belysning. Belysningen är av högre kvalitet och är mera miljövänlig.

Smart belysning medför ändå också flera andra fördelar än miljövänlighet och energibesparingar.  I följande tabell står en lista av andra viktiga fördelar med smart belysning.

 

Energibesparingar

Våra kunder har rapporterat energibesparingar på upp till 90 %. Energibesparingarna uppstår genom att använda led-armaturer av hög kvalitet och genom att styra belysningen smart.

Att förbättra användarupplevelsen

Rätt sorts belysning på rätt tidpunkt skapar en trygg stämning och ett intryck av hög kvalitet.

Belysningens anpassningsbarhet

En av de största fördelarna med smart belysning är programmerbarheten. Om en lokal av någon orsak inte fungerar perfekt med tanke på belysningen kan man enkelt programmera om belysningen. Lokalens användningssyfte kan till exempel ha ändrats.

Förbättra effektiviteten, minska fel

Enligt forskning kan en förhöjning av ljuseffekten förbättra effektiviteten och dessutom minska antalet produktionsfel. Enligt en tysk studie ökar produktionseffektiviteten i genomsnitt med 8 % när man höjer ljuseffekten från 300 lux till 500 lux.

Förbättra arbetssäkerheten

I Tyskland har man forskat inom belysningens inverkan sedan 1999. Som ett exempel minskade antalet arbetsskador med så mycket som 52 % genom att höja ljuseffekten inom metallindustrin

 [Lange, H., “Handbuch für Beleuchtung”, SLG, LiTG , LTG, NSVV, 5. Auflage, (1999)]

 

Belysningens effekt och effektivitet inom produktion

Finländaren Henri Juslén forskade i sin doktorsavhandling från 2007 inom belysningens effekt på produktionseffektivitet och resultaten var verkligen intressanta.

“Enligt forskningen kan den direkta produktionseffektiviteten i en industriell miljö stiga med till och med 7,7 % som följd av att förbättra belysningen.”

Dessutom så höjs medarbetarnas trivsel. Resultaten av enkäten som medarbetarna svarade på var enligt följande bild.

 

smart belysning

 

Enligt Juslén har belysningen både direkta och indirekta effekter på produktionen. Indirekta positiva effekter på belysningen som medarbetarnas välmående, innovation, god stämning eller en minskning av frånvaro är alla i sig viktiga mål.

Direkta positiva effekter som produktionens hastighet och effektivitet är lätt mätta och därför också ofta de huvudsakliga målen.

(Referens: Henri Juslén, Lighting, productivity and preferred Illuminances - field studies in the industrial environment. Helsinki University of Technology, Lightning Laboratory, 2007)

 

Delområden i smart belysning

Effektiv led-belysning av hög kvalitet

Man kan självklart köpa led-lampor i detaljhandeln, men de är inte lämpade för professionellt eller industriellt bruk. En led-lampa av hög kvalitet som man uppnår hög ljuseffekt och betydande energibesparingar med består av de bästa komponenterna på marknaden. Armaturens fysiska egenskaper som stöttålighet, dammtålighet och optik har också stor betydelse. Till en smart, fungerande belysning hör utan vidare också armaturer av hög kvalitet.

 

Belysnings styrning

En smart belysningsstyrning syftar till den delen av systemet där man kan programmera hur belysningen uppför sig i olika situationer och på olika områden enligt behov. Belysningsstyrningen är alltså hjärnan hos det smarta belysningssystemet. Om behoven ändras kan man programmera om belysningens funktioner.

En trådlös belysningskontroll rekommenderas. Det är snabbare och lättare att installera en trådlös belysningsstyrning än en traditionell sådan eftersom man inte behöver dra några särskilda kablar för den.

Det är lätt att programmera en smart belysning. Normalt utförs ibruktagandet av ett proffs, men med lite vägledning kan vem som helst programmera belysningens funktioner med hjälp av en mobilapp.

belysningsstyrning

 

Ljusdesign

Ljusdesign utgör en väsentlig del av hela smartbelysningssystemet. En erfaren ljusdesigner vet hurudana armaturer och sensorer som fungerar bäst i olika situationer.

Förutom ljuseffekt så måste man ta i beaktan flera olika faktorer så som ljusstyrka, ljusets färg, den korrekta optiken för olika armaturer och såklart ljusets reflexion när man planerar belysningen.

Även om ljuseffekten självklart ska vara tillräcklig för att man ska kunna arbeta effektivt så kan en för stark eller bländande belysning vara minst lika störande som en otillräcklig sådan. Det är bäst att låta proffs sköta ljusdesignen för industrin och offentliga lokaler.

 

Rörelsedetektorer, sensorer

Olika sorters rörelsedetektorer och sensorer är en väsentlig del av smart belysning. Med hjälp av rörelsedetektorer kan man förutse när en människa närmar sig och tända belysningen före han eller hon anländer.

Även närvarodetektion sker med hjälp av sensorer så att belysningen hålls tänd ända tills personen avlägsnar sig.  Man kan påverka den belysta lokalens belysningseffekt genom att använda så kallade konstantljusdetektorer. I praktiken kan man alltså höja eller sänka belysningseffekten på led-armaturerna på basen av dagsljuset.

Följande bild föreställer funktionsprinciperna för smart belysning när man har både rörelsesensorer och dagsljussensorer i bruk.

dagsljussensorer

 

Exempel på smart belysning

Logistikcentrum i Fredrikshamn.

Fredrikshamns logistikcentrum sparar tack vare smart belysning 89 % på sina belysningskostnader. Utöver högklassiga led-armaturer som är gjorda för industrin används också smart belysningsstyrning och olika rörelsedetektorer och sensorer. Återbetalningstiden på den smarta belysningen var lite över ett år. Du kan läsa närmare uppgifter här

smart belysning logistikcentrum

ABB Arenan, Västerås

ABB Arenan i Västerås är ett läroboksexempel på vad man kan åstadkomma med smart belysning och belysningsstyrning.

ABB Arenans belysning är långt ifrån ett system där man närmast tänder och släcker belysningen med hjälp av rörelsedetektorer. 

På ABB Arenan spelar belysningen faktiskt en väsentlig roll för hela ishallens stämning med hjälp av smart belysningsstyrning. 

Några huvudpunkter om ABB Arenans belysning:

  • Ishallens tak lutar, men man vill ändå ha en jämn belysning på planen. Genom att styra belysningen kan varje enskilda armaturs ljuseffekt ställas in skilt så att armaturer på olika höjder kan belysa spelplanen jämnt.
  • Hundratals armaturer har delats in i flera grupper så att man kan programmera olika sorters belysning för olika stämningar enligt behov. Före matchen börjar bygger man upp stämningen genom att använda en lätt belysning på hela åskådarområdet, och precis innan matchen börjar väcker man publiken till liv genom att belysa ishallen med mycket starka led-strålkastare efter vilket man övergår till en normal matchbelysning. Det finns motsvarande program för tiotals olika slags situationer på ABB Arenan.
  • All belysningsstyrning verkställs genom ett trådlöst styrsystem för belysningen.

Du kan läsa närmare uppgifter här

sporthallar belysningen

 

 

 

Kontakt

Walkia AB - Walkia® Lighting

Brandthovdagatan 24, Västerås 72135 Sverige
E-post: info@walkia.se
Tel: +46 76 342 8012
Organisationsnummer: 559134-1515

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

AA logo 2016 FI w 1

SELT liikemerkki 150605

 

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Search